Odhalení pamětní desky Josefa Otakary Štěrby

Odhalení pamětní desky Josefa Otakary Štěrby

V úterý 18.6. 2019 se nám podařilo úspěšně odhalit pamětní desku Josefu Otakaru Štěrbovi, významnému rodákovi z Městce Králové. 
J.O. Štěrba byl akademickým malířem, studoval malířskou akademii v Praze a později v Mnichově. Narodil se v roce 1859 v Městci Králové a zemřel v roce 1918 v Mochově. Měl velmi široký záběr, maloval krajinomalby, tvořil ilustrace, slavné jsou i jeho portréty. Velmi důležité byly i jeho studie zvířat, hlavně koňů a dobytka. Velmi dobře se znal s Mikolášem Alšem nebo Aloisem Jiráskem. Ilustroval jedno z prvních vydání sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Známý je i jeho soubor „Z veliké doby v Čechách“, který ilustruje dobu Husitského hnutí v Čechách. 
Odhalení desky a výstava reprodukcí jeho obrazů proběhlo u příležitosti 160. výročí Štěrbova narození. Výstava byla zároveň koncipována jako ukázka minulosti tedy obrazů pana Štěrby a současnosti a budoucnosti, a to ukázkou obrazů začínající městecké malířky Adély Kubánkové.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách a hladkém průběhu slavnosti.

Děkujeme Polabskému muzeu v Poděbradech za možnost zhotovení reprodukcí jeho obrazů.
Děkujeme základní umělecké škole a základním školám v Městci za propůjčení malířských stojanů.
Poděkování si zaslouží také Vlasta Osoba, který si dal práci se sháněním informací, umístěním desky a dalšími miliony věcí, bez kterých bychom se neobešli a nic by neproběhlo tak krásně, jak proběhlo. 
Za organizaci výtvarné soutěže a instalaci výstavy děkujeme Zdeňkovi Suchánkovi. 
Děkujeme oběma dívkám, které se zúčastnily soutěže a doufáme, že jim cena udělala radost.
Za odvahu vystavit své obrazy děkujeme Adélce Kubánkové.
Děkujeme panu faráři místní farnosti za požehnání desky.

Text a fotografie: Zdeněk Suchánek
Nymburský deník

Instalace desky:

Odhalení desky:

« z 2 »