Pamětní desky (2015 – …)

Pamětní desky je projekt, kterým chceme místním občanům, a nejen jim, ale celému širokému okolí představit a přiblížit osobnosti našeho městečka. Na jejich památku a počest umisťujeme pamětní desky na rodné domy, tedy na přibližná místa jejich rodných domů.
Každé pamětní desce předchází spousta hodin hledání na matrikách, v archivech, v muzeích, hledání přímých příbuzných, blízkých a „známých“, kteří nám mohou poskytnout cenné informace, které se poté snažíme zpracovat a předat dál, nejen občanům, ale všem, kteří o to mají zájem.
Tento projekt by se neobešel bez našeho hlavního badatele Vlasty Osoby, který si dává tu práci a hledá všude, kde se dá, za což mu velice děkujeme. 
Pamětní desky, které se nám již podařilo uskutečnit s datem odhalení:

3.11.2015 Karel Kněžourek

4.5.2017 Karel Schulz

18.6.2019 Josef Otakar Štěrba