KOS – KRÁLOVÉMĚSTECKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Vznikl jako dobrovolný spolek občanů a příznivců Městce Králové, aby zveleboval veřejný prostor pro lepší život nás všech.

KOS – byl založen 16.7. 2015, aby usiloval o ochranu přírody a krajiny, obnovoval a udržoval místní tradice, obohacoval společenský život a podílel se na vyhledávání historických dat o slavných rodácích Městce Králové.

Pravidelně organizujeme akce nejen pro místní občany, ale také pro široké okolí.

Pravidelné akce: Ukliďme Česko, přírodovědné procházky do přírody s odborným výkladem, párkrát do roka divadelní představení v místním kulturáku.