O nás

KOS – KRÁLOVÉMĚSTECKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Vznikl jako dobrovolný spolek občanů a příznivců Městce Králové, aby zveleboval veřejný prostor pro lepší život nás všech. Navazuje na přerušenou tradici českých spolků okrašlovacích, zalesňovacích a pro ochranu domoviny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Původní spolek v Městci Králové byl založen v r. 1881 a v roce 1922 měl 55 členů.

Novodobý Královéměstecký okrašlovací spolek byl založen 16. 7. 2015, aby usiloval o ochranu přírody a krajiny, obnovoval a udržoval místní tradice, obohacoval společenský život a podílel se na vyhledávání historických dat o slavných rodácích Městce Králové.

Děkujeme všem členům, příznivcům a dobrovolníkům za čas a energii, kterou společným akcím věnují.

MUDr. Alžběta Chrzová
předsedkyně Královéměsteckého okrašlovacího spolku

Pravidelné akce: Ukliďme Česko, přírodovědné procházky s odborným výkladem, divadelní představení, výstavy, vzpomínkové akce, brigády na zvelebení Jiráskovy stezky nebo studánky v lese Holička.