Karel Kněžourek

7.11.1857 Městec Králové – 3.11.1920 Žleby

PEDAGOG, PŘÍRODOVĚDEC, ORNITOLOG, BOTANIK A ENTOMOLOG

V letech 1874-1877 studoval na Českém učitelském ústavu. Po jeho absolutoriu působí do r. 1882 jako učitel na 5-ti třídní obecné škole v Městci Králové, v letech 1883-1893 na jednotřídce v Litošicích, 1893-1909 byl řídícím učitelem ve Starkoči u Čáslavi a v letech 1909-1919 ve Žlebech.

Je autorem Velkého přírodopisu ptactva (I. a II. Díl), který vyšel v letech 1910-1912, a celé řady populárních článků hlavně o ptácích, rostlinách, savcích a hmyzu, publikovaných v časopisech Vesmír, Příroda, Háj.

Přispíval do lesnických a mysliveckých časopisů nakladatelů J. Doležala a J. V. Rozmary pod vlastním jménem, ale i pod pseudonymy. Přispíval rovněž do dětských časopisů – Malý čtenář a Besídka mladých. Byl korespondentem komitétu pro zřizování pozorovacích stanic ptačích v Rakousku-Uhersku.

Navzdory tomu, že byl prostým venkovským učitelem, se vypracoval na uznávaného přírodovědce.