Otakar Zich

25.3.1879 Městec Králové – 9.7.1934 Ouběnice u Benešova

SKLADATEL A ESTETIK

V letech 1897 – 1901 navštěvoval na pražské filozofické fakultě přednášky matematiky, fyziky a estetiky. Byl žákem vynikajícího estetika Otakara Hostinského a chráněnec obrazoboreckého muzikologa a kritika Zdeňka Nejedlého. V letech 1903-1906 vyučoval fyziku a matematiku na střední škole v Domažlicích. V letech před první sv. válkou se žil v Praze, kde se aktivně podílel na hudebním životě jako kritik. Od roku 1919 dojížděl z Prahy do Brna, kde na Masarykově univerzitě zřídil a vedl filozofický seminář. Přednášel zde nejen dějiny filozofie a také psychologii a estetiku.

Roku 1924 byl jmenován profesorem estetiky na Univerzitě Karlově, kde obnovil a vedl estetický seminář až do své smrti. Jeho hlavní příspěvky ke koncertnímu životu v Praze byly opery Malířský nápad (1908) Vina (1915) a Preciézky (na Zichův vlastní překlad Moliéreových Les précieuses ridicules, 1924) Také vytvořil několik sólových, vokálních a sborových skladeb.