Adolf Lípa

13.9.1866 Městec Králové – 24.9.1953 Praha

ODBORNÝ LÉKAŘ A VYSOKOŠKOLSKÝ PROFESOR

V roce 1890 promoval jako lékař ve Vídni. Působil v nemocnicích ve Vídni (Vilhelm Spital), Paříži a v Londýně (Albert Hospital). Od roku 1898 byl jmenován profesorem anatomie na Káhirské univerzitě. V letech 1903 – 1908 byl jmenován lékařským atašé Rakousko-Uherského velvyslanectví v Káhiře. Když v roce 1902 vypukla epidemie cholery, Lípa prokázal, že jejím zdrojem je voda z Nilu a přispěl k zavedení opatření k její likvidaci.

Za zásluhy o egyptské zdravotnictví mu udělil panovník Abbas Helmi II. Jako jedinému Evropanu nejvyšší egyptský řád – titul bey I. třídy. Od roku 1909 Lípa Bey působil v Káhiře jako praktický lékař. Mezi českými návštěvníky Egypta byl natolik oblíbený, že byl nazýván českým konzulem.

Po vypuknutí světové války v roce 1915 jako příslušník znepřáteleného státu Egypt opustil. Zbytek života strávil v Praze jako lékař – gynekolog. Za svůj život publikoval řadu odporných prací a článků.