Fotosoutěž – Městec okem objektivu (2020)

Královéměstecký okrašlovací spolek vyhlašuje
FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

Městec okem objektivu.

Královéměstecký okrašlovací spolek vyhlašuje fotografickou soutěž.
Vyfotografujte Městec Králové, jeho části, budovy, přírodu, okolí, zkrátka cokoli spojeného s Městcem. Vaší kreativitě a oku se meze nekladou.
Každý účastník dostane odměnu za jeho odvahu.
Autoři 13 nejlepších fotografií, které se objeví v KOSím kalendáři pro rok 2021, obdrží jeden výtisk tohoto kalendáře.

Termín zahájení soutěže: 1.2.2020
Termín uzávěrky sběru fotografií: 30.9.2020 do 24.00 hod.
Po ukončení soutěže budou všechny fotografie vystaveny.
Během posvícenské výstavy bude veřejnost hlasovat o fotografiích, kdy se 13 nejlepších objeví v KOSím kalendáři pro rok 2021.


Vaše fotografie posílejte na e-mail –
kos.mk@seznam.cz – přesné informace a náležitosti fotografie níže v propozicích soutěže.

 

Propozice soutěže

Způsob hodnocení:
Fotografie budou anonymizovány, aby jejich autorství neovlivnilo hlasování.
Veřejné hlasování občanů města, kteří navštíví výstavu, každý bude mít 3 hlasy, kterými může fotografie odměnit.

Termínové náležitosti:
Vyhlášení soutěže: 1.2.2020
Uzávěrka příjmu fotografií: 30.9.2020 do 24.00
Výstava fotografií a veřejné hlasování: 17.10. – 18.10.2020
Vyhlášení výsledků, zveřejnění všech fotografií se jménem autora: 20.10.2020 na webu a Facebooku KOS

Podmínky účasti v soutěži:
Soutěžní fotografii může poslat pouze autor (v případě dětí rodič). Bez omezení věku. Počet fotografií na jednoho autora je omezen na 3 fotografie.
Fotografie musí být v minimálním rozlišení 10 x 15 cm na 300 dpi, resp. 1 200 x 1 700 bodů ve formátu JPEG, TIFF nebo PNG.
Do soutěže jsou přijímány pouze snímky v digitální formě. Snímky do soutěže můžete zasílat buď přímo na e-mail nebo přes www.uschovna.cz.
Adresa příjemce je kos.mk@seznam.cz, do předmětu napište – FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ KOS

Fotografii doplňte následujícími informacemi:
1. celé jméno (Jan Novák),
2. rok narození (1900),
3. kontakt (e-mail nebo telefon),
4. místo a datum, kde byla fotografie pořízena (náměstí Republiky, 25.8.),
5. název fotografie (není povinné např. Krásy města).

Fotografie, které nesplní podmínky dané propozicemi soutěže, budou vyřazeny, stejně jako díla “neslušná“.

Zasláním fotografie souhlasíte s uveřejněním fotografie na WEBu a Facebooku KOS, s uvedením jména (a názvu fotografie) a případným použitím v kalendáři KOS.

Zasláním fotografie souhlasí soutěžící s podmínkami uvedenými v propozicích soutěže.

Více informací najdete na:
https://www.facebook.com/kralovemesteckyokraslovacispolek
https://kosmk.cz/

Odpovědná osoba:
Zdeněk Suchánek,
kontakt: zsuchanek99@seznam.cz, +420 721 191 266