AKCE 2018 – 2015

2018

3.11. 2018 zorganizovali jsme divadelní představení Norma Forstera Naostro

27.10. 2018 společně s obcí Opočnice jsme u studánky sv. Markéty v lokalitě Holička vysadili dvě lípy ke stoletému výročí naší republiky

22.9. 2018 Vysekali jsme a vyčistili část lesní louky v lokalitě Holička, kde se vyskytují chráněné druhy rostlin

21.9. 2018 zorganizovali jsme představení divadelního souboru Hálek Nymburk Slunce seno jahody a pár facek

12.8. 2018 podnikli jsme výpravu do obce Poušť, kde jsme se během příjemného setkání s panem doktorem Česákem, dozvěděli mnoho zajímavých informací o historii regionu a rodině Josefa Otakara Štěrby

15.7. 2018 uspořádali jsme pouťovou procházku z vršku Kostelíček k obnovené lesní studánce v lese Holička

28.6. 2018 jsme realizovali zastřešení lesní studánky v lese Holička a na obě strany studánky umístili dřevěné lavice

26.5. 2018 uspořádali jsme botanickou exkurzi do významné přírodní památky Žehuňsko – Báň poblíž obce Hradčany s odborným výkladem manželů Ireny a Oldřicha Formanových

7. a 14.4. 2018 Ukliďme Česko

3.2. 2018 uspořádali jsme vycházku u příležitosti Světového dni mokřadů ve spolupráci s Českou ornitologickou společností

2017

15.11. 2017 Přednáška o Karlu Kněžourkovi na pozvání Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“. Akce proběhla ke 160. výročí jeho narození společně s výstavou na ornitologické téma.

5.5. 2017 Zahájili jsme první fázi obnovy lesní studánky v lese Holička. Vyčistili jsme okolí studánky, obnovili odtokové koryto a zpevnili kamennou šachtu studny opukou.

4.5. 2017 odhalení pamětní desky spisovatele Karla Schulze

1.4. 2017 Ukliďme Česko

březen 2017 na vhodných lokalitách vyvěšujeme ptačí budky pro běžné druhy ptáků a podílíme se na monitoringu vzácných druhů ptáků na Královéměstecku

4.2. 2017 Na Světový den mokřadů jsme uspořádali ve spolupráci s Českou ornitologickou společností vycházku pro veřejnost k Cukrovarským rybníkům, kde proběhla ukázka kroužkování.

2016

29.10. 2016 vycházka do přírody s historií města Městec Králové

10.6. 2016 setkání s akademickou sochařkou paní Dagmar Štěpánkovou v Hořicích

18.5. 2016 Pokračujeme ve výrobě ptačích budek pro běžné i vzácné druhy ptáků a podílíme se na monitoringu jejich výskytu na Královéměstecku.

25.4. 2016 Pro žáky základní školy jsme ve spolupráci s Českou ornitologickou společností v rámci projektu „Rorýsí škola“ uspořádali ukázku kroužkování ptáků
u Dlouhopolského rybníka.

16.4. 2016 Ukliďme Česko

16.3. 2016 přednáška o Karlu Kněžourkovi

únor 2016 Odebrali jsme ze dvou památných stromů Královéměstecka štěpy a uložili je v genovém fondu památných stromů Dendrologické zahrady v Průhonicích.

2015

3.11. 2015 odhalení pamětní desky Karla Kněžourka

červenec 2015 soutěž o nejkrásnější popelnici

16.7. 2015 ZALOŽENÍ KOSu