30 let SVOBODY – poděkování + fotogalerie

30 let SVOBODY – poděkování + fotogalerie

DĚKUJEME!!!…

V první řadě děkujeme Všem, kteří se akce zúčastnili a podpořili ji tak svou přítomností, DÍKY Vám má takové akce smysl dělat.
Organizačnímu výboru, který od srpna pracoval a připravoval vše tak, aby vše proběhlo v pořádku a důstojně.
Org. výb.: MUDr. Radek Majerčin, Mgr. Lucie Drobík Kolářová, Zdeněk Suchánek, MUDr. Alžběta Chrzová, MUDr. Pavel Chrz, Jitka Drugdová, Zbyněk Matoušek, Mgr. Michaela Špačková.
Všem co pomohli s organizací, hlavně SKAUTI – Městec Králové, a členové KOS, kteří se o Vás starali v Sametové kavárně a kině. Dále Římskokatolické farnosti sv. Markéty Městec Králové a Církve československé husitské v Městci Králové.
Velké poděkování patří městu Městec Králové za financování celé akce.
Moderátorovi akce panu Janu Kovaříkovi.
Děkujeme účinkujícím: Iuventus gaude!Bendův Komorní Orchestr, Kateřina Hošková, pan Hulín… Vaše vystoupení byla úžasná!
Za proslovy u Lípy Svobody: předsedkyně Královéměsteckého okrašlovacího spolku, MUDr. Alžběta Chrzová, starosta města Městec Králové, Milan Pavlík, zakládající člen OF v MK pan Knap.
Za požehnání lípě i kameni panu faráři Richardu Bockowski.
Všem co zapůjčili předměty k výstavám: Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Václav Zmrhal, Josef Pařízek, SKAUTI – Městec Králové.
Autorovi grafiky, loga, fotografií a výstavy Zdeňku Suchánkovi.
Autorům fotografií: 2001 Jiří Vaverka, 10/2019 Zdeněk Suchánek.
Děkujeme sponzorům: město Městec KrálovéKámen Pečky, Festival svobody, Skautský institut, Farnosti římskokatolická a farnost československá husitská, Masospol, Uzeniny Dvořáček, FYTOS, Krátký film Praha, MUDr. Pavel Chrz, Josef Pařízek, Václav Zmrhal, Mgr. Vladimír Vrabec,PhD.

DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM AKCE A DĚKUJEME ZA VAŠE KRÁSNÉ A POZITIVNÍ OHLASY!!!!

DĚKUJEME Váš KOS!
Oficiální fotografie akce: Zdeněk Suchánek.

FOTOGALERIE: PŘÍPRAVY A PRŮBĚH CELÉHO DNE (16.11.2019)

« z 5 »

Fotogalerie: Instalace výstavy v kině.