Vycházka ke Světovému dni mokřadů 4.2.2023

Vycházka ke Světovému dni mokřadů 4.2.2023

Dnešní vycházku pořádanou k mezinárodnímu dni mokřadů předcházel velmi větrný den s teplotami pod nulou. Sluníčko se na nás usmálo až při zahájení akce, vítr ale neustával.

Na akci dorazilo celkem osm nadšených účastníků, které cestou po Jiráskovce, doprovázela hejnka sýkor, pěnkav, stehlíků a zvonků. Viděli jsme dlaska, straku, kosa a v dálce přelétat racky, kormorány a husy. U lesa jsme zahlédli krkavce a motáka pilicha.

Díky Jitce jsme se na konci Jiráskovky u lesa mohli občerstvit horkým čajem a při tom sledovat dovádění páru strakapoudů velkých. Povídali jsme si o zaniklých i stávajících rybnících v blízkém okolí a ukázali si Secciho desku pro měření průhlednosti vody. Miloš nám ukázal ptáky, které mezitím okroužkoval a doprovodil přednáškou o významu kroužkování ptáků. Ukázal nám hlavně sýkory koňadry, modřinky a potěšili jsme se i mlynaříky, kteří nám v početném hejnu přelétávali nad hlavami.  

Velké uznání patří všem, kteří se vydařené akce zúčastnili i přes nepřízeň počasí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*